Julian Treasure

Założyciel i Prezes, The Sound Agency

Julian jest światowej klasy inspirującym mówcą. Łącznie jego pięć wystąpień na TED w temacie różnych aspektów dźwięku i komunikacji zebrało ponad 18 milionów odtworzeń. Ostatnie z nich, How to speak so that people want to listen, znalazło się wśród 50 najlepszych przemówień na TED.

Jego książka Sound Business, traktująca o projektowaniu przemyślanego i efektywnego środowiska dźwiękowego w biznesie, ma już drugie wydanie i została przetłumaczona m.in. na język japoński. Julian był szeroko rekomendowany jako ekspert w zakresie dźwięku i komunikacji w światowej prasie (TIME Magazine, The Economist, The Times i in.) i międzynarodowych mediach biznesowych.

Założył i prowadzi The Sound Agency. TSA pomaga klientom (wśród nich znalazły się dotychczas m.in.: Harrods, Nokia, BP, Marks & Spencer, kolumbijski Helm Bank, Waldorf Astoria) powiększać przychody dzięki optymalizowaniu dźwięków powstających w ich obiektach. Agencja specjalizuje się w projektowaniu odpowiednich i efektywnych, organicznych środowisk dźwiękowych dla wnętrz.

Wśród tematów, którymi Julian zajmuje się już ponad 10 lat, znajdują się m.in.: ukryte efekty, jakie dźwięk i hałas wywierają na ludzi; kreacja najodpowiedniejszych dla zdrowia, produktywności i lepszych relacji międzyludzkich środowisk dźwiękowych; poprawianie świadomego słuchania i umiejętności skutecznego przemawiania; optymalizowanie dźwięku dla marki lub przedsiębiorstwa. Pomaga firmom odkryć, że dobry dźwięk to dobry biznes.

Julian ma tytuł Liveryman of the Worshipful Company of Marketors i jest członkiem Marketing Society. Wśród jego zainteresowań znajduje się muzyka, golf, technologia i Włochy.

Phil Nedin

Global Healthcare Business Leader, Arup

Kieruje globalnym działem ochrony zdrowia w Arup. Na tym stanowisku odwiedził wiele regionów na świecie, dzięki czemu miał możliwość zaobserwować najlepsze praktyki w inżynierii ochrony zdrowia.

Jako inżynier i dyrektor pracuje w Arup już ponad 20 lat, obecnie w londyńskim biurze firmy. Przedtem pracował w Londynie m.in. dla National Health Service w regionalnej grupie projektowej. Jest byłym prezydentem Institute of Healthcare Engineering and Estate Management (IHEEM, obecnie członkiem międzynarodowego komitetu Instytutu).

Za najlepszą ścieżkę postępowania na swoim stanowisku w odniesieniu do klientów uważa naśladowanie najlepszych istniejących praktyk tam, gdzie jest to konieczne. Niezbędne jest do tego rozumienie potrzeb klientów i efektywne komunikowanie rozwiązań.

Phil Williams

Dyrektor Zarządzający, Delos Living

Phil Williams jest Dyrektorem Zarządzającym działu projektów w firmie Delos Living – twórcy systemu WELL Building Standard®. Jest odpowiedzialny za business development, project management oraz sprzedaż i konsulting związane z WELL Building Standard®.
Od ponad 35 lat jest związany z branżą budowlaną. Przez 12 lat był wiceprezesem Webcor Builders, gdzie odpowiadał za zrównoważony rozwój, inżynierię oraz konsulting. Jego wcześniejsze doświadczenie na wyższych stanowiskach kierowniczych obejmuje firmy United Technologies Corporation (UTC) oraz Southland Industries.
Dzięki swojemu doświadczeniu, Phil podchodzi kompleksowo do zagadnień związanych z rozwojem inwestycji, niuansów projektowania, szczegółów inżynierskich, prac konstrukcyjnych oraz dynamiki eksploatacji budynków.
Phil pełni funkcję Industry Chair w Center for the Build Environment (CBE) na Uniwersytecie Berkeley, zasiada w zarządzie Eco-Districts, jak również w Komitecie Sterującym Delos-Mayo Center for Innovation WELL Living Laboratory Collaborative oraz jest członkiem Industry Technical Advisory Group for the Lawrence Berkeley National Laboratory (LBNL) FLEXLAB.

Phil posiada tytuł inżyniera mechaniki i LEED AP, jest absolwentem Washington State University.

Paweł Borowiecki

Dyrektor Sprzedaży Polska i Austria, Halton

Od wielu lat zaangażowany w przygotowanie koncepcji i realizację systemów wentylacji i klimatyzacji najwyższej klasy budynków biurowych i laboratoryjnych w Polsce, Czechach, Słowacji, Słowenii.
Członek wewnętrznego zespołu eksperckiego Halton zajmującego się wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań biurowych oraz badaniu powiązań miedzy komfortem termicznym a produktywnością.
Autor i współautor innowacyjnych rozwiązań (w tym zgłoszeń patentowych) dystrybucji powietrza, chłodzenia/ogrzewania wymagających przestrzeni, ze szczególnym uwzględnieniem zachowania najwyższych parametrów komfortu, zapewniającego zdrową produktywność użytkowników oraz zachowując odpowiednią efektywność energetyczną budynków. Absolwent Executive MBA Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej.

Luc Delestrade

Consultancy Business Development Manager, Europa, IES

Luc posiada tytuł magistra zarządzania energią Ecole des Mines de Nantes we Francji. W IES zapewnia wsparcie techniczne w projektowaniu budynków niskoenergetycznych. Jako specjalista w tej dziedzinie jest regularnie zapraszany na warsztaty i seminaria w Ameryce Północnej, a ostatnio również w Europie.
Swoje ponad 10-letnie doświadczenie w sektorze budowlanym wykorzystuje w szczególności w projektowaniu systemów mechanicznych i komputerowych analizach w zrównoważonym projektowaniu. Badał sposoby zarządzania energią w różnych strefach klimatycznych i w budynkach o różnych wielkościach i typach, od domów mieszkalnych po budynki uniwersyteckie. Swoją wiedzę z dziedziny fizyki budynków (transfer ciepła, termodynamika i dynamika płynów) wnosi do zespołów projektowych, wspierając je w osiąganiu założeń niskoenergetycznych poprzez optymalizację wydajności projektowanego budynku.
Główne obszary jego zainteresowań to:

 • projektowanie systemów pasywnych i naturalnej wentylacji i analiza wydajności przy użyciu symulacji obejmujących cały budynek,
 • analiza termalnego komfortu użytkowników,
 • symulacje energetyczne dla całego budynku, włączając modelowanie energetyczne LEED,
 • redukcja zużycia energii budynku.

Jan Kaczmarczyk, dr hab. inż.

Katedra Ogrzewnictwa, Wentylacji i Techniki Odpylania, Politechnika Śląska

Doktor habilitowany nauk technicznych, inżynier o specjalności ogrzewnictwo, wentylacja i technika odpylania.
W 1999 r. ukończył studia magisterskie na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Studia doktoranckie odbył w Duńskim Uniwersytecie w Kongens Lyngby w Danii, gdzie w 2003 r. uzyskał tytuł doktora nauk technicznych. Praca badawcza Jana Kaczmarczyka dotyczy analiz działania systemów lokalnego kształtowania środowiska oraz metod oceny jakości środowiska wewnętrznego w budynkach o różnym przeznaczeniu.
Wyniki prac były prezentowane na 14 zagranicznych międzynarodowych konferencjach. Jest współautorem 7 publikacji naukowych w czasopismach zagranicznych oraz 3 poradników. W 2011 r. za swoją pracę otrzymał nagrodę Amerykańskiego Stowarzyszenia Inżynierów Ogrzewnictwa, Chłodnictwa, Wentylacji i Klimatyzacji ASHRAE im. Ralpha G. Nevina w dziedzinie fizjologii i środowiska człowieka. Nagroda ta jest przyznawana corocznie jednemu wyróżniającemu się w tej dziedzinie młodemu naukowcowi. Dr inż. Jan Kaczmarczyk jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Jakości Powietrza Wewnętrznego i Środowiska (ISIAQ).
Od września br. jest kierownikiem Katedry Ogrzewnictwa, Wentylacji i Techniki Odpylania.

Maciej Kiepal

Area Sales Manager, Armstrong Building Products

Absolwent Wydziału Technologii Drewna SGGW w Warszawie. Z branżą budowlaną związany od ponad 20 lat, podczas swojej kariery zawodowej poznał specyfikę rynku inwestycji z perspektywy firmy wyspecjalizowanej w dostawach materiałów na budowy (warszawski oddział Interior Zachód – obecnie SIG); z perspektywy firmy zajmującej się dostawami i instalacją materiałów wykończeniowych (firma INSIDE); z perspektywy producenta materiałów budowlanych (firma MEGARON); z perspektywy producenta materiałów wykończeniowych oferującego wsparcie techniczne dla wszystkich grup zaangażowanych w proces inwestycyjny (Armstrong Building Products od 2000 roku).

W Armstrong Building Products od czterech lat zajmuje się budowaniem zespołu Doradców Techniczno-Handlowych, jako Kierownik Sprzedaży na Polskę (Area Sales Manager – Poland).

Katarzyna Chwalbińska-Kusek

Założycielka Construction Marketing Group (CMG)
Marketing & Business Development Manager, BuroHappold Engineering
Przewodnicząca Platformy EEB (Efektywność Energetyczna w Budynkach)

Katarzyna aktywnie promuje zrównoważony rozwój oraz społeczną odpowiedzialność biznesu w sektorze budowlanym oraz branży nieruchomości komercyjnych w regionie Europy Środkowej i Wschodniej. Posiada międzynarodowe doświadczenie w opracowywaniu strategii marketingowych opartych o zrównoważony rozwój, obejmujących wszystkie strategiczne obszary biznesu oraz w opracowywaniu raportów CSR według wytycznych Global Reporting Initiative (GRI). W ramach Construction Marketing Group realizuje badanie „Analiza zrównoważonego budownictwa na rynku Polskim” w celu dostarczenia precyzyjnych danych na temat korzyści ekonomicznych wynikających z zielonych budynków. W BuroHappold Engineering Katarzyna odpowiada za strategię rozwoju biznesu, planowanie strategiczne, marketing oraz public relations. Od października 2014 Przewodnicząca Platformy EEB powstałej w celu realizacji rekomendacji po Laboratorium EEB przeprowadzonym w Polsce przez World Business Council for Sustainable Development (WBCSD). Reprezentant Polskiego rynku budowlanego w inicjatywie LCTPi. Chartered Marketer, członek UK’s Chartered Institute of Marketing, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego oraz Westminster Business School w Londynie. Wykładowca na studiach MBA.

Michał Piasecki, dr inż.

Kierownik Zakładu Fizyki Cieplnej, Instalacji Sanitarnych i Środowiska, Instytut Techniki Budowlanej

Posiada 15-letnie doświadczenie w zakresie fizyki budowli, zrównoważonego budownictwa i ochrony środowiska. Przewodniczący Komitetu KT 307 w PKN ds. Budownictwa Zrównoważonego. Jest członkiem i ekspertem licznych organizacji działających na rzecz zrównoważonego budownictwa w kraju i Europie m.in. jest członkiem zarządu ECO Platform (Stowarzyszenie Jednostek Wydających Deklaracje Środowiskowe) w Europie, reprezentuje Polskę w CEN TC 350 (Rozwój Zrównoważony w Budownictwie), był ekspertem w Sustainable Building Alliance SBA oraz uczestniczył w spotkaniach OECD Green Growth, ECO label w Komisji Europejskiej. Członek Komitetu Naukowego Międzynarodowej Konferencji Sustainable Building oraz krajowej konferencji Ekologia a Budownictwo. Uczestnik wielu projektów badawczych w zakresie zrównoważonego budownictwa. Twórca krajowego systemu deklaracji środowiskowych III typu EPD dla wyrobów budowlanych. Autor kilkudziesięciu artykułów naukowych. Twórca softwarowych narzędzi oraz szkoleń w zakresie budownictwa zrównoważonego (ocen wyrobów i budynków). Samodzielny referent kilkudziesięciu ekspertyz budowlanych i przemysłowych.

Marcin Piros

Product Manager, OTIS

Marcin Piros is Product Manager in OTIS, part of United Technologies. He has been responsible for product development, cooperation with the factories and education & developing of sales force in Poland from 2012.

He holds a Master of Law and Administration from the University of Finance and Management Warsaw as well as MBA degree in Koźminski University Warsaw.

As the largest manufacturer and supplier of maintenance services for elevators, escalators and moving walkways OTIS is recognized worldwide for innovation and energy efficient and ‘green’ solutions. For over 160 years, the quality, safety and reliability of OTIS products have built a strong and most trusted brand in the industry.

Elżbieta D. Ryńska, prof. dr hab. arch.

Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej

Na Wydziale Architektury PW pracuje od 1987r. Asesor BREEAM International oraz BREEAM International In-Use. Główne zainteresowania: związki pomiędzy założeniami rozwoju zrównoważonego a dyscypliną architektura i urbanistyka. Autor książek i opracowań dotyczących ww. zakresu. W tym: „Synergiczna triada. Architekt, Ekonomika i Środowisko”, „Zintegrowany proces projektowania prośrodowiskowego. Projektant a środowisko”, „Środowiskowy proces inwestycyjny dla architektów” i wielu innych.
Udział w międzynarodowych grantach:

 • „Sustainable Redevelopment of Buildings in Poland” SURE BUILD 2002-2005. Projekt pomiędzy Politechniką Warszawską a Norwegian University of Science and Technology
 • „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zgodna z zasadami zrównoważonego rozwoju – STEP” 2009-2011. Projekt finansowany w ramach Mechanizmu Norweskiego nr STEP – PL 0077.
 • Integrated Energy Design – 2007-2009. Współautor opracowania pt: „A Guide to Integrated Energy design” dostępnego na www.Eco-ArchWiki.net oraz www.intendesign.com. Projekt finansowany przez UE w ramach Intelligent Energy Europe.
 • IdesEdu – projekt jest wykonywany przez przedstawicieli 15 europejskich uniwersytetów, w tym Politechnikę Warszawską, www.ides-edu.eu

Rafał Schurma

Założyciel i prezydent Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego PLGBC, właściciel visio | architects and consultants

MArch, MS, LEED AP BD+C, DGNB Auditor, BREEAM Assessor, USGBC Faculty. Absolwent Wydziału Architektury oraz Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej. Wieloletni wykładowca programu Environmental Management (tytuł kursu: Sustainable Buildings: Design, Construction and Operations) na Harvard University, Cambridge USA, obecnie członek komitetu programowego i wykładowca studium „Architektura i Budownictwo Zrównoważone” na Politechnice Krakowskiej.

Ważniejsze projekty architektoniczne i urbanistyczne to m.in.:

 • Projekt Boston University Law School (dla firmy Beacon Architectural Associates), Boston, rola w projekcie: Project Manager.
 • Oasis of the sea: największy statek pasażerski na świecie (dla firmy Wilson Butler Architects)
 • Udział w procesie konsultingu pierwszego w Polsce budynku, który uzyskał certyfikację, Borg Warner Turbo Systems, i wielu innych projektów w różnych fazach certyfikacji w Polsce (np. Baltic Park Molo w Świnoujściu)
 • Samodzielne projekty budynków użyteczności publicznej, komercyjnych i mieszkaniowych zarówno w USA, jak i w Polsce

Monika Starecka

Dyrektor Operacyjny, EY

Dyrektor Operacyjny EY Polska sprawująca nadzór nad obszarami: marketingu, zarządzania zasobami ludzkimi, finansów, IT, szeroko pojętej administracji oraz kwestii prawnych. W chwili obecnej odpowiedzialna również za przebudowę biura EY w zgodzie z najnowszymi trendami światowymi tzw. Workplace of the Future. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała zarówno jako dyrektor finansowy członek Zarządu takich podmiotów jak: Grupa SMYK należąca do notowanej na giełdzie Grupy Empik Media&Fashion, Telepizza Poland, dyrektor Departamentu Finansowego Vattenfall Heat Poland (dawniej Elektrociepłownie Warszawskie), jak i konsultant w firmie Arthur Andersen. Posiada szczególne doświadczenie w projektach zarządzania zmianą, optymalizacji procesów biznesowych, digitalizacji rozwiązań dla obszarów finansów i administracji, wdrażania zintegrowanych systemów informacyjnych, standardów operacyjnych oraz kontroli wewnętrznej dla podmiotów międzynarodowych o dużym rozproszeniu terytorialnym.
Dzięki swojemu doświadczeniu podchodzi do prowadzonych projektów w sposób kompleksowy, uwzględniający aspekty informacyjne, motywacyjne, psychologiczne, procesowe, IT, finansowe czy prawne.
Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz podyplomowych studiów Zarządzania Zasobami Ludzkimi Uniwersytetu Jagiellońskiego, biegły rewident.

Dariusz Stasik

Prezes, Wielkopolskie Przedsiębiorstwo Inżynierii Przemysłowej

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na Wydziale Organizacji i Zarządzania oraz Studiów MANAGEMENT w Harvard ICAN Instytut w Warszawie. Od 1997r. jest współwłaścicielem W.P.I.P. i kontynuował swoją karierę jako dyrektor firmy. Kierował pracami projektowymi i realizacjami związanymi z ochroną środowiska i budową stref czystych typu cleanroom a także wprowadzeniem na rynek polski wielu innowacyjnych – ekologicznych technologii z zakresu oczyszczania powietrza i automatyzacji procesów produkcyjnych i logistycznych. Był inicjatorem rozwoju idei zrównoważonego budownictwa w firmie W.P.I.P., która stała się podstawą strategii biznesowej spółki. W efekcie powstał pierwszy w Polsce zeroenergetyczny obiekt przemysłowy certyfikowany w systemie LEED na poziomie Gold a „zielone” budownictwo na stałe weszło do oferty firmy. Od stycznia 2013r. jest Prezesem spółki W.P.I.P. i kieruje nią w oparciu o wartości firmy rodzinnej zorientowanej na ciągłe wdrażania innowacji w budownictwie.

Jarosław Witek

Projektant Instalacji Sanitarnych oraz Lider Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju, Arup Polska

BREEAM Accredited Professional, BREEAM International Assessor, BREEAM In-Use Auditor. Magister inżynier inżynierii środowiska w specjalności klimatyzacja, ogrzewnictwo i instalacje sanitarne. Absolwent Wydziału Inżynierii Sanitarnej Politechniki Wrocławskiej oraz studiów podyplomowych „Sustainability Leadership” na Uniwersytecie Cambridge. Członek Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Członek brytyjskiej Chartered Institution of Building Services Engineers. Inżynier Europejski.
Posiada 25-letnie doświadczenie zawodowe zdobyte na budowach i w biurach projektów w Polsce i Wielkiej Brytanii. Jego dorobek obejmuje projekty i realizacje instalacji grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i sanitarnych w centrach handlowych, budynkach biurowych, przemysłowych, mieszkalnych oraz służby zdrowia w Polsce, Wielkiej Brytanii, Luksemburgu, Rosji i na Ukrainie. W polskich biurach Arup wdrożył modelowanie energetyczne budynków, wspomagające projektowanie energooszczędnych i zoptymalizowanych budynków.
Obecnie Jarosław pełni funkcję projektanta sprawdzającego i kieruje zespołem konsultantów LEED, BREEAM i ds. budynków niskoenergetycznych oraz inżynierów wykonujących modele energetyczne budynków.

Jerzy Wójcik

Właściciel firmy doradczej i projektowej JW_A
Wykładowca na Wydziale Architektury Akademii Krakowskiej

Jerzy jest architektem i ekspertem z zakresu budownictwa zrównoważonego. Posiada akredytację LEED AP BD+C, BREEAM International Assessor oraz BREEAM In-Use Assessor, uprawnienia do projektowania architektonicznego oraz jest członkiem Izby Architektów oraz Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego. Studiował na Politechnice Krakowskiej, University of Manchester oraz University of Tennessee.
Doświadczenie Jerzego obejmuje certyfikację LEED i BREEAM ponad 20 projektów biurowych, handlowych oraz wnętrz komercyjnych dla klientów instytucjonalnych oraz inwestorów prywatnych w Polsce, Rumunii oraz na Ukrainie.
Obecnie firma Jerzego pomaga deweloperom, inwestorom oraz najemcom we wdrożeniu zasad budownictwa zrównoważonego oraz takim projektowaniu i użytkowaniu budynków, aby zużywały one mniej energii, były bardziej przyjazne dla zdrowia użytkowników oraz nie wywierały negatywnego wpływu na środowisko. Przed założeniem JW_A Jerzy pracował w Colliers International Poland, Wizja oraz Gensler.

Rezultatem pracy Jerzego są niższe koszty użytkowania budynków, zwiększona produktywność ich użytkowników oraz ograniczenie zużycia zasobów i surowców naturalnych.

Maciej Żłobiński

Właściciel, Activus
Polskie Towarzystwo Ergonomiczne

Maciej Żłobiński od 18 już ponad lat zajmuje się tworzeniem optymalnych warunków pracy intelektualnej (popularnie zwanej biurową) poprzez odpowiedni dobór i aranżację wyposażenia meblowego. Jest właścicielem firmy ACTIVUS, pierwszego w Polsce doradcy i brokera w zakresie wyposażenia meblowego. Ekspercka wiedza i doświadczenie są doceniane także w środowiskach naukowych: Maciej Żłobiński został zaproszony do Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego, gdzie pełni obecnie funkcję wiceprezesa Zarządu Śląskiego Oddziału PTErg. Jest także autorem artykułów w prasie specjalistycznej dot. ergonomii pracy biurowej. Jest zapraszany jako wykładowca na wyższe uczelnie oraz konferencje naukowe:

 • wykład nt. Wieloaspektowości projektowania przestrzeni biurowej podczas Konferencji Naukowej „Wnętrza” w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach,
 • warsztaty z ergonomii pracy z komputerem dla studentów WST w Katowicach,
 • wykład na temat wieloaspektowości projektowania przestrzeni biurowej, dla studentów Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej,
 • ćwiczenia dotyczące ergonomii w projektowaniu stanowisk pracy biurowej dla studentów Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej,
 • warsztaty z ergonomii w ramach Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej
 • wykład dla młodych architektów na temat Wieloaspektowości projektowania przestrzeni biurowej w ramach ARCHISTARTERa w warszawskiej Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania.

Prowadzenie

Kuba Strzyczkowski

Dziennikarz Programu Trzeciego Polskiego Radia i Telewizji Polskiej

W Trójce od 1989 roku. Obecnie przygotowuje oraz prowadzi audycje „Za, a nawet przeciw” oraz popołudniowe piątkowe wydanie audycji „Zapraszamy do Trójki”. Co roku jest prowadzącym licytacji na rzecz Rodzinnych Domów Dziecka, które odbywają się na antenie Trójki w ramach akcji „Idą Święta”. Mistrz słowa, potrafi w charakterystyczny, inteligentny sposób rozmawiać „na żywo” ze słuchaczami Trójki. Często polemizuje ze słuchaczami, niezwykle trudno wyprowadzić go z równowagi.
Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi. Laureat plebiscytu Mistrz Mowy Polskiej 2008, a także laureat Złotego Mikrofonu Polskiego Radia (2008 rok). W 2011 roku otrzymał nagrodę im. Krzysztofa Dzierżawskiego za upowszechnianie idei wolności oraz zdrowego rozsądku.
Nagrodzony honorowym wyróżnieniem Rejs Roku – Srebrny Sekstant 2012 za samotny transatlantycki przelot na jachcie „Delphia III”