Designing with our ears

Julian Treasure

Światowej klasy inspirujący mówca i specjalista w dziedzinie dźwięku i komunikacji, którego 5 wystąpień na TED zebrało ponad 18 mln widzów!

 • Jak poprawić komfort, produktywność i relacje między użytkownikami budynków poprzez projektowanie odpowiednich i efektywnych środowisk dźwiękowych

 • Dowiesz się:
  – jak bardzo dźwięk wpływa na każdy aspekt naszego życia
  – gdzie dźwięk jest ważny: od domów, przez biura, do szkół
  – jak używać dźwięku i projektować dla lepszych doznań, nie tylko wyglądu

Koncept zdrowego i komfortowego środowiska pracy – jak je stworzyć i jakie są wzajemne zależności pomiędzy jego poszczególnymi elementami

Phil Nedin

Znany europejski specjalista w kwestii zdrowych budynków, Phil Nedin, opowie:

 • jak stworzyć przyjazne dla zdrowia i komfortowe środowisko pracy w kontekście projektowania w ramach zrównoważonego rozwoju

 • w jaki sposób wymagające środowisko pracy w służbie zdrowia może być bazą do wypracowania uniwersalnego konceptu zdrowego miejsca pracy.

WELL Building Standard®, czyli fokus na ludzi w budynku

Phil Williams

Phil Williams, współtwórca systemu, przedstawi WELL Building Standard®.

 • Pomiary, certyfikacja oraz monitorowanie tych właściwości budynku, które mają wpływ na zdrowie i komfort użytkowników

 • Synchronizacja systemu z certyfikacją LEED

Nowe przestrzenie pracy: dlaczego liderzy wybierają zielone biura?

Zielone budynki to nie tylko oszczędności w rachunkach za energię i wodę, czy redukcja odpadów. To przede wszystkim pozytywny wpływ na zdrowie, samopoczucie i produktywność użytkowników budynku. Jest to z kolei związane jest ściśle z wynikiem finansowym firm, w których owi użytkownicy pracują. Od lat 80. XX wieku przeprowadzono wiele badań i analiz, zarówno w warunkach naturalnych, jak i laboratoryjnych, które ukazują wpływ jakości środowiska wewnętrznego na wyniki pracowników i firm.
Liderzy rynku korzystają z tej wiedzy, zapewniając swoim zatrudnionym takie warunki pracy, aby ich zdrowie i samopoczucie, a co za tym idzie – ich efektywność, były na jak najwyższym poziomie.

 • Jakie są polskie najlepsze przykłady

 • Czy w polskich warunkach pracodawca może mierzyć wpływ budynku na swoich pracowników

 • Jak to zrobić bez angażowania dodatkowych zasobów ludzkich i finansowych

Moderator: Katarzyna Chwalbińska-Kusek – Założycielka Construction Marketing Group (CMG)
Marketing & Business Development Manager, BuroHappold Engineering

Uczestnicy:
Regina Gul – Starszy Kierownik Projektu, Project & Development Services, JLL
Monika Starecka – Dyrektor Operacyjny, EY
Phil Williams – Dyrektor Zarządzający, Delos Living

Zapewnienie optymalnych warunków użytkowania i komfortu pracy a efektywność energetyczna

Konieczność zminimalizowania negatywnych zmian klimatycznych i redukcji zapotrzebowania na energię wpływa w znaczący sposób na projekt i funkcjonowanie budynków. Kodeksy i prawo budowlane stawiają coraz wyższe wymagania pod tym względem, co wpływa na zmniejszenie zużycia energii, ale jednocześnie staje się wyzwaniem dla jakości środowiska wewnętrznego budynku. Dlatego też ewolucja w kierunku budynków bardziej efektywnych energetycznie powinna iść w parze z zapewnieniem odpowiednich wymogów, które zabezpieczają wysoką jakość środowiska wewnętrznego dla użytkowników budynków.

 • Jak pogodzić te parametry

 • Które z nich mają największe znaczenie

 • Jakie są najlepsze praktyki pod tym względem

Moderator: Rafał Schurma Założyciel i prezydent Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego PLGBC, właściciel visio | architects and consultants

Uczestnicy:
Prof. dr hab. arch. Elżbieta Dagny Ryńska – Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej, SARP
Dr hab. inż. Jan Kaczmarczyk – Katedra Ogrzewnictwa, Wentylacji i Techniki Odpylania, Politechnika Śląska
Dr inż. Michał Piasecki – Kierownik Zakładu Fizyki Cieplnej, Instalacji Sanitarnych i Środowiska, Instytut Techniki Budowlanej
Mgr inż. Jarosław Witek – Projektant Instalacji Sanitarnych oraz Lider Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju, Arup Polska

Światowe trendy i przyszłość w zielonych, zdrowych i komfortowych budynkach o różnych funkcjach

Globalne trendy pokazują rosnące zainteresowanie tematyką zdrowia i produktywności pracowników. Powstają nowe przestrzenie pracy – workplace of the future, a dedykowane certyfikaty określają standardy, dzięki którym budynki wpływają na podniesienie poziomu zdrowia, komfortu i produktywności. Nowe technologie z kolei umożliwiają wdrażanie tych standardów.

 • W jakim kierunku zmierza światowe zielone budownictwo

 • Jakie rozwiązania sprzyjają tworzeniu wysokiej jakości środowiska wewnętrznego

Moderator: Jerzy Wójcik – Właściciel firmy doradczej i projektowej JW_A

Uczestnicy:
Paweł Borowiecki – Dyrektor Sprzedaży Polska i Austria, Halton
Luc Delestrade – Business Development Manager na Europę, IES
Maciej Kiepal – Kierownik ds. Sprzedaży, Armstrong Building Products
Marcin Piros – Product Manager, OTIS

Zapewniamy tłumaczenie symultaniczne.

11:30 rejestracja

12:30 otwarcie konferencji

12:45 Phil Nedin
Koncept zdrowego i komfortowego środowiska pracy – jak je stworzyć i jakie są wzajemne zależności pomiędzy jego poszczególnymi elementami

13:25 Julian Treasure
Designing with our ears

14:15 lunch

15:00 Panel dyskusyjny
Zapewnienie optymalnych warunków użytkowania i komfortu pracy a efektywność energetyczna

15:40 Panel dyskusyjny
Światowe trendy i przyszłość w zielonych, zdrowych i komfortowych budynkach o różnych funkcjach

16:20 przerwa kawowa

16:40 Phil Williams
WELL Building Standard®, czyli fokus na ludzi w budynku

17:00 Panel dyskusyjny
Nowe przestrzenie pracy: dlaczego liderzy wybierają zielone biura?

17:40 wręczenie PLGBC Green Building Awards

18:15-21:00 networking cocktail party

 

POBIERZ PROGRAM

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie.